Bedrijfsfitness werkt voor werkgever en werknemer!

Door invoering van o.a. de Arbo-wet stimuleert de overheid bedrijven om maatregelen te treffen om het ziekte verzuim terug te dringen. Door de werknemers bedrijfsfitness aan te bieden, krijgt de werkgever niet alleen fittere werknemers, maar wordt ook de relatie onderling versterkt en de samenwerking vergroot.  

 

Werknemers die zich fit voelen, zullen zich minder vaak ziek melden of eerder herstellen van hun ziekte. Daarnaast wordt het aanbieden van fitness c.q. sportfaciliteiten aan werknemers niet langer gezien als belastbaar loon (in natura), waardoor het ook nog eens fiscaal aantrekkelijk is voor werkgevers.

 

Voor bedrijven hanteert WCA sport speciale tarieven en leveren programma's op maat. Uw werknemers kunnen echter ook individueel bij ons sporten. 

 

Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.