Huisregels

Het is ons streven dat alle clubleden op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten in de club. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld, grotendeels op herhaaldelijk verzoek van onze clubleden zelf. Wij verzoeken iedereen vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.

 

 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan met buitenschoenen te sporten. (Je mag dus niet binnenkomen met je sportschoenen aan);
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;
 • Zorg ervoor dat na het gebruik van de toestellen deze schoon worden achtergelaten;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
 • Behandel mannen en vrouwen hetzelfde;
 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
 • Gebruik en dealen van verboden middelen is ten strengste verboden;
 • Maak voor het opbergen van je waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes. Dit is alleen toegestaan tijdens openingstijden;
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de WCA sport club worden niet getolereerd;
 • In verband met hygiëne is het dragen van (bad-)kleding niet toegestaan in de douches;
 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan te scheren in de douches of kleedkamers;
 • Bij storend gedrag voor ons of onze leden word je verzocht de WCA sport club te verlaten;
 • Kleedkamers worden beschouwd als rustruimten;
 • De clubmanager behoudt zich het recht toe om personen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag de toegang tot de club te ontzeggen;
 • Bij aanstootgevend gedrag wordt aangifte gedaan bij de politie;
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de WCA sport club. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld;
 • Bij het overtreden van de huisregels worden er maatregelen genomen en kan de toegang tot  WCA sport worden ontzegd.